اهداف انجمن

اهداف انجمن

اهداف این انجمن نظیر:

 • کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
 • جمع اوری اطلاعات بررسی و تحقیق درباره مشکلات . شناخت نیازها و اولویت ها
 • برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی آموزش . توسعه گسترش فعالیت ها
 • کوشش در ارتقا بهره وری منابع و ظرفیت تولید انتقال نواوری و تکنولوژی
 • سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت
 • کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهاد های ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
 • دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه .
 • همکار در جهت تاسیس تقیوت و گسترش شرکت های تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری از اعضا از تسهیلات بیشتر
 • حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن
 • خرید ، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد و با رعایت مقررات جاری کشور
 • عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی
 • همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...