انجمن کابینت سازان اصفهان

عضویت در انجمن کابیت سازان استان اصفهان مشروط به عضویت در اتحادیه نبوده و به صورت مستقل می باشد. اعضای این انجمن تحت هیچ شرایطی به اداره دارایی و مالیات معرفی نمیگردد. و هر عضوی از طریق پرونده انفرادی خود با دارایی و مالیات مرتبط می باشد.

مدارک مورد نیاز:

کپی شناسنامه و کارت ملی

دو قطعه عکس 3 در 4

کپی فرم ثنا

هزینه ورودی و حق عضویت سالانه

تکمیل کردن فرم زیر و مراجعه به دفتر انجمن.

عضویت در انجمن

رسته

دو نفر از افرادی که قبلا با آنها کار کرده اید و شما را میشناسند نام ببرید

آیا مالکیت کارگاه از خودتان می باشد؟
نحوه آشنایی با انجمن
Max. file size: 1 GB.
001
02
003
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!